30.3.2017
 

הסיור נערך בהדרכתם הנפלאה של רן חדוותי מהמועצה לשימור אתרים ומרגרט לב מהעמותה לשימור ושחזור עבר בנימינה.

תודות למדריכים ולרועי מבית הקפה בנימינה על עזרתם להצלחת הסיור.