11.6.2018
 

 

חיליק לייטנר, סיפר על הנשים בעליה הראשונה. נשים בכלל ונשים זכרוניות בפרט.

כהרגלו, גם הפעם, ההרצאה היתה מתובלת בכל טוב!

חיליק סיפר על תרומתן המרכזית של נשים במושבה בכל תחומי החיים במיוחד על אחדות מביניהן כמו: שרה אהרונסון, ניטה לנגה, דורה שוורץ ועוד.

תיאר את אורח החיים של פעם ודרכן של הנשים להתמודדות עם קשיי החיים

ובנוסף, סיפר על ארגוני נשים כגון: בנות ברית וויצו.

ההרצאה לוותה בתמונות , שהלהיבו את הקהל (שהיה הפעם רב מהרגיל), תוך שהם מזהים דמויות מוכרות מהעבר או את בני משפחתם.

ישר כוח חיליק!

תודה רבה לכל מי שנטל חלק בהצלחת הסדרה ותודה רבה לכל מי שהגיע!

נפגש בספטמבר בסדרת הרצאות ומפגשים נוספים...