27.2.2019
 

 

בין דיוני הוועדות, ישיבות מליאה והניהול השוטף של המושבה נפגשו השבוע מועצת הנוער היישובית עם ראש המועצה זיו דשא.

בתחילת הפגישה נערכה הכרות עמוקה יותר עם בעלי התפקידים במועצת הנוער, לאחר מכן הוצגו התוצרים, הבחירות שנערכו על ידי כלל בני הנוער במושבה ונערך שיח משותף על תכניות העתיד של המועצה שהתבססו על סקרים ושיחות עם בני הנוער במושבה.

מועצת הנוער הציגה בקשה לתכנים המותאמים לבני הנוער במושבה, העלתה את הבקשות השונות שעלו מקרב בני הנוער, החל ממעברי חצייה חסרים, זכויות תלמידים שאינן מתקיימות במלואן, בקשה לכוח אדם נוסף שיהיה שם עבור הנוער, ועד בקשה להופעות ופעילויות מגוונות אותן היא מתכננת להמשך השנה.

מועצת הנוער אף הציגה בפני ראש המועצה את כרטיס הנוער אשר יצא לבני הנוער וממשיכים בהפצתו למי שטרם משתמש בו. כרטיס אשר נותן הנחות לבני הנוער בעסקים המקומיים ומייצר שיתוף פעולה, מעודד הצלחה של עסקים מקומיים ויחד עם זאת מסייע לנוער ליהנות בהנחות המותאמות רק להם.

ראש המועצה זיו דשא נתן את הדגשים שלו וענה על שאלותיהם של בני הנוער ואף ברך אותם על דרכם והשקעתם הרבה. "חלק מתוכניות העבודה שכבר הוטמעו בתקציב 2019 כוללים את חיזוק מועצת הנוער היישובית. המועצה המקומית בראשותי פועלת לחיזוק תרבות הפנאי של הנוער ותעשה כל שביכולה במסגרת התקציב לסייע בקידום עניינם של הנוער במושבה."

מן הפגישה עלה כי ככל שהנוער ישתף פעולה ויזום פעילויות כך ניתן יהיה לעשות פעילויות נוספות המותאמות לבני הנוער ביישוב.

תודה לראש המועצה זיו דשא על הקשבתו. ותודה למועצת הנוער שלנו שעובדת ימים ולילות עבור יצירת מושבה מתאימה יותר לבני הנוער שלנו. מחכים לכם בפעילויות הבאות וזמינים לכם, בני הנוער, לכל שאלה, בעיה ויוזמה.