2.4.2019

יום ספורט לגיל הזהב שהונחה והובל על ידי תלמידי ומורי מגמת חינוך גופני בתיכון המושבה "תגבור", יום מעשים טובים ומחלקת הנוער בעמותת זמארין.
ביום הספורט השתתפו עשרות אזרחים ותיקים תושבי המושבה ונערכו פעילויות ספורט מגוונות בהנחיית התלמידים

בתום יום הספורט חילקו התלמידים, מדליות למשתתפים

יום הספורט המשותף, הינו מיזם אשר נרקם בין כיתת ספורט בתיכון המושבה, לבין היחידה לאזרחים ותיקים במרכז קהילתי זמארין כחלק מפרויקט הקשר הרב דורי.