20.12.2018
 
במהלך החודשים פברואר – מרץ נערכת מחלקת גינון של המועצה לביצוע שתילה בכיכר (שתילה לצמחיה המתוכננת מבוצעת בחודשים פברואר מרץ).

בכיכר מתוכננים להישתל צמחים רב שנתיים אשר מאפיינים את המושבה זכרון יעקב וסביבתה.