28.7.2017
 

המושבה משמרת את עברה ההיסטורי ערש הציונות.
ביחד עם
יוסף גיאת התרגשתי לראות את תהליך השיקום והשיחזור ובפרט את בית המזוזה שנשמר.

הקמת המתחם הכולל את הצריף ההיסטורי, הסדרת החניה, תאורה וחיבור למתחם חניון בזק, מנוהל על ידי מחלקת הנדסה.
ליווי מקצועי, המועצה לשימור אתרים.

שבת שלום

שלכם
זיו דשא ראש המועצה.

(העברת הצריף בסיוע מימון משפחת אשר)